Privacy

Privacybeleid Pharmatoday-website

Naleving van de regelgeving inzake gegevensbescherming is zeer belangrijk voor Odisus bv (“Pharmanow” – hierna “wij” of “ons”). Wij verwerken jouw persoonsgegevens overeenkomstig de bepalingen van de Europese verordening gegevensbescherming (“GDPR”) en alle andere relevante voorschriften inzake gegevensbescherming. Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (Art. 4 nr. 1 DS-GVO). Dit omvat in de eerste plaats informatie waaruit conclusies kunnen worden getrokken over jouw identiteit, zoals jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Statistische gegevens die wij verzamelen, bijvoorbeeld wanneer je onze website bezoekt en die niet aan jou persoonlijk kunnen worden gekoppeld, vallen niet onder het begrip persoonsgegevens.

In dit privacybeleid willen wij je informeren over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website.

Inhoud van dit privacybeleid

1. Verantwoordelijke en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming 1

2. Doeleinden en rechtsgrondslag van de gegevensverwerking bij het gebruik van onze website 2

2.1 Automatisch verzamelde toegangsgegevens (logbestanden) 2

2.2 Contact opnemen 3

2.3 Registratie en log-in 3

2.4 Bestellingen 3

2.5 Productaanbevelingen en reclame voor bestaande klanten 4

2.6 Vrienden uitnodigen 4

2.7 Sollicitaties 4

3. Gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën 5

3.1 Rechtsgrondslag en herroeping 5

3.2 Noodzakelijke tools 6

3.3 Functionele tools 7

3.4 Analytische tools 8

3.5 Marketing-tools 9

3.6 Plugins voor sociale media en externe media 12

4. Online aanwezigheid in sociale netwerken 14

5. Doorgeven van gegevens 15

6. Doorgifte van gegevens aan derde landen 16

7. Bewaartermijn 16

8. Jouw rechten, in het bijzonder herroeping en bezwaar 17

9. Wijzigingen in het privacybeleid 17

Odisus bv is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer je deze website bezoekt. Je kunt ons bereiken op:

Odisus Bv

Koninklijkelaan 82 Bus 3

2600 Berchem

E-mail:  klantenservice@pharmatoday.be

Indien je opmerkingen of vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je ook te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Deze is verkrijgbaar op bovenstaand postadres.

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat indien dit e-mailadres wordt gebruikt, de inhoud niet uitsluitend door onze functionaris voor gegevensbescherming ter kennis zal worden genomen. Als je vertrouwelijke informatie wilt uitwisselen, neem dan eerst rechtstreeks contact met ons op via dit e-mailadres.

Naar aanleiding van je gebruik van onze website kunnen gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

Telkens wanneer je onze website gebruikt, verzamelen wij de toegangsgegevens die jouw browser automatisch verzendt om je in staat te stellen de website te bezoeken. De toegangsgegevens omvatten met name:

 • IP-adres van het aanvragende apparaat,
 • Datum en tijdstip van het verzoek,
 • Adres van de bezochte website en van de aanvragende website,
 • Technische informatie over de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem,
 • Online-identifiers (bijv. apparaat-identifiers, sessie-ID’s).

De verwerking van deze toegangsgegevens is absoluut noodzakelijk om het bezoek aan de website mogelijk te maken, om de permanente functionaliteit en veiligheid van onze systemen te verzekeren, alsook voor het algemeen administratief onderhoud van onze website. De voornoemde gegevens worden ook automatisch tijdelijk opgeslagen in interne logbestanden voor de hierboven beschreven doeleinden, bijvoorbeeld om de oorzaak te achterhalen van en op te treden tegen herhaalde of criminele oproepen, die de stabiliteit en de veiligheid van onze website in gevaar brengen. De logbestanden worden 30 dagen bewaard en na anonimisering gewist.

De rechtsgrondslag vormt Art. 6 lid 1 p. 1 lit. b GDRP, indien het bekijken van de pagina plaatsvindt in het verloop van het initiëren of uitvoeren van een contract, en anders Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f GDPR vanwege ons gerechtvaardigd belang, om het gebruik van de website mogelijk te maken en vanwege de permanente functionaliteit en veiligheid van onze systemen.

Je hebt verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen in verband met je gebruik van de website. Je kunt ons bereiken per e-mail klantenservice@pharmanow.be of neem telefonisch contact met ons op. Wij bieden ook ondersteuning via live-chat en e-mail met behulp van Intercom (zie clausule 3.3.3). In dit verband verwerken wij jouw persoonsgegevens uitsluitend om met je te communiceren.

De rechtsgrondslag is Art. 6 lid 1 p. 1 lit. b GDPR, voor zover jouw informatie nodig is om je vraag te beantwoorden of een contract met je te initiëren of uit te voeren en anders Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f GDPR vanwege ons gerechtvaardigd belang om de door jou geïnitieerde vraag te kunnen beantwoorden.

Wij zullen alleen promotionele telefoontjes plegen als je ons daarvoor je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Als je geen bestaande klant bent, zullen wij je ook alleen promotionele e-mails sturen op basis van een door jou verstrekte verklaring van toestemming. De rechtsgrondslag in deze gevallen vormt Art. 6 lid 1 p. 1 lit. a GDPR.

De gegevens die wij verzamelen wanneer je het contactformulier gebruikt, worden automatisch gewist nadat wij jouw verzoek volledig hebben verwerkt, tenzij wij deze informatie nog nodig hebben om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen (zie punt 7, “Bewaartermijn”).

Je hebt de mogelijkheid om je te registreren voor ons login-gedeelte om de volledige functionaliteit van onze website te kunnen gebruiken. De minimumgegevens die je moet invoeren (voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, wachtwoord) zijn gemarkeerd als “verplichte velden”. Zonder deze gegevens is registratie niet mogelijk. De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 lid 1 p.1 lit. b GDPR en anders Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f GDPR, waarbij ons gerechtvaardigd belang is om je in staat te stellen een account aan te maken en andere gerelateerde diensten te verlenen, die in dit privacybeleid worden genoemd.

Als alternatief heb je de mogelijkheid om in te loggen met je account bij de aanbieders Google, Apple of Facebook (zie ook paragraaf 3.6.1, “Inloggen met gebruikersaccounts van sociale netwerken”).

Als je via onze website een bestelling plaatst, verzamelen wij de verplichte gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van de overeenkomst. Deze omvatten:

 • Voor- en achternaam,
 • E-mail adres,
 • Telefoon,
 • Wachtwoord,
 • Afleveradres,
 • Extra leveringslocaties.

De rechtsgrondslag voor de verwerking in deze gevallen is Art. 6, lid 1, p. 1, b), van de GDPR (nakoming van een contractuele verplichting). Voor de verwerking van betalingen (bijv. SEPA-incasso, PayPal) maken wij gebruik van de dienstverlener Mollie B.V., Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam, Nederland (“Mollie”), aan wie wij de gegevens doorgeven die je tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over jouw bestelling (naam, adres, IBAN, BIC, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. b GDPR. Jouw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de afhandeling van betalingen met Adyen en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is.

Op basis van de aankoopgeschiedenis van jouw bestelde producten en jouw favoriete producten kunnen wij je via e-mail, pushberichten, pop-upberichten en op de website bijpassende productaanbevelingen doen voor dezelfde of soortgelijke producten.

Voor pushberichten en pop-upberichten is de rechtsgrondslag jouw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 p. 1 lit. a GDPR.

De rechtsgrondslag voor productaanbevelingen op de website is ons legitiem belang volgens Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f GDPR om productaanbevelingen te tonen met het oog op directe reclame.

Voor zover wij je e-mails en/of sms-berichten sturen met productaanbevelingen op basis van aankopen die je bij ons hebt gedaan, vindt de gegevensverwerking plaats op basis van Art. 6 lid 1 lit. f GDPR juncto § 7 Abs. 3 UWG (“Bestaande klantenreclame”). Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens voor reclamedoeleinden door gebruik te maken van een overeenkomstige link in de e-mails of een bericht per sms of door een bericht te sturen naar de hierboven vermelde contactgegevens (bijv. per e-mail of brief), zonder dat hiervoor andere kosten in rekening worden gebracht dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

Je hebt de mogelijkheid om vrienden uit te nodigen om Pharmanow te gebruiken. Je ontvangt een bonus voor het succesvol doorverwijzen van een vriend. De op deze wijze verzamelde persoonsgegevens hebben tot doel ons bereik en ons klantenbestand te vergroten. De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f GDPR. Wij gaan ervan uit dat je gemachtigd bent om deze persoonsgegevens bekend te maken.

Je kunt online solliciteren via de sollicitatiepagina voor fietskoeriers of op onze vacaturepagina op open vacatures solliciteren. Het doel van de gegevensverzameling is de selectie van sollicitanten met het oog op de eventuele totstandbrenging van een arbeidsverhouding.

De gegevens die je in het kader van een dergelijke sollicitatie moet verstrekken, zijn je naam, e-mailadres, telefoonnummer, woonplaats en je curriculum vitae. Zonder deze gegevens is een aanvraag niet mogelijk. Daarnaast kun je andere informatie over jezelf verstrekken, zoals gegevens over je werkervaring, opleiding, optredens op internet en informatie als onderdeel van je persoonlijke sollicitatiebrief.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van jouw aanvraagdocumenten is Art. 6 lid 1 p. 1 lit. b en Art. 88 lid 1 GDPR in samenhang met § 26 lid 1 p. 1 BDSG.

Onze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën (gezamenlijk, “Tools”) die ofwel door ons of door derden worden verstrekt.

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de browser op je apparaat wordt opgeslagen. Cookies worden niet gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op je computer te laden. Vergelijkbare technologieën zijn met name webopslag (lokale/sessie-opslag), vingerafdrukken, tags of pixels. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies en soortgelijke technologieën te accepteren. Je kunt je browserinstellingen echter meestal zo aanpassen dat cookies of soortgelijke technologieën worden geweigerd of alleen met jouw voorafgaande toestemming worden opgeslagen. Indien je cookies of gelijkaardige technologieën weigert, is het mogelijk dat niet al onze diensten naar behoren werken.

Hieronder geven wij een opsomming van de door ons gebruikte hulpmiddelen per categorie, waarbij wij je met name informeren over de aanbieders van de hulpmiddelen, de opslagperiode van de cookies en de doorgifte van gegevens aan derden. Ook wordt uitgelegd in welke gevallen wij jouw vrijwillig gegeven toestemming voor het gebruik van de hulpmiddelen verkrijgen en hoe je deze kunt intrekken.

Indien – ondanks het betrachten van de grootst mogelijke zorgvuldigheid – de informatie in de cookiebanner in tegenspraak is met die in deze gegevensbeschermingsverklaring, heeft de informatie in deze gegevensbeschermingsverklaring voorrang.

 1. Rechtsgrondslag

Wij gebruiken hulpmiddelen die noodzakelijk zijn voor de werking van de website op basis van ons legitiem belang overeenkomstig Art. 6 lid 1 lit. f GDPR om je in staat te stellen onze website comfortabeler en individueler te gebruiken en om het gebruik ervan zo tijdbesparend mogelijk te maken. In bepaalde gevallen kunnen deze instrumenten ook noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In deze gevallen vindt de verwerking plaats overeenkomstig Art. 6 lid 1 p. 1 lit. b GDPR.

Wij gebruiken alle andere instrumenten, in het bijzonder die voor marketingdoeleinden, op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 p. 1 lit. a GDPR en overeenkomstig § 15 lid 3 p. 1 TMG, voor zover gebruikersprofielen      worden aangemaakt met het oog op reclame of marktonderzoek. Gegevensverwerking met behulp van deze instrumenten vindt alleen plaats als wij van tevoren jouw toestemming daarvoor hebben gekregen.

Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde landen, verwijzen wij naar punt 6 (“Doorgifte van gegevens aan derde landen”), ook met betrekking tot de risico’s die dit met zich mee kan brengen. Wij zullen je meedelen of wij met de aanbieders van bepaalde hulpmiddelen standaard contractbepalingen of andere garanties zijn aangegaan. Indien je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van bepaalde tools, geven wij de gegevens die bij het gebruik van de tools worden verwerkt (ook) door aan derde landen op basis van deze toestemming.

 1. Verkrijgen van jouw uitdrukkelijke toestemming

Het plaatsen van de cookie is noodzakelijk om je te voorzien van het wettelijk vereiste toestemmingsbeheer en om te voldoen aan onze documentatieverplichtingen. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de Segment Consent Manager is Art. 6 lid. 1 p. 1 lit. f GDPR, gerechtvaardigd door ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor toestemmingsbeheer.

 1. Je toestemming intrekken of jouw selectie wijzigen

Je kunt jouw toestemming voor het gebruik van bepaalde tools te allen tijde intrekken. Klik op de volgende Link. Daar kun je ook de selectie van de tools waarvoor je toestemming wilt geven wijzigen en aanvullende informatie over de tools bekijken. Voor bepaalde tools kun je jouw herroepingsrecht ook rechtstreeks uitoefenen tegen de betrokken aanbieder.

Wij gebruiken bepaalde tools om de basisfuncties van onze website mogelijk te maken (“noodzakelijke tools”). Zonder deze hulpmiddelen zouden wij onze dienst niet kunnen verlenen. Daarom worden noodzakelijke instrumenten gebruikt zonder toestemming op basis van onze legitieme belangen overeenkomstig Art. 6 (1) p. 1 lit. f GDPR of om een contract na te komen of om precontractuele maatregelen uit te voeren overeenkomstig Art. 6 lid 1 p. 1 lit. b GDPR.

 1. Eigen cookies

Wij slaan de volgende informatie met name op in onze eigen noodzakelijke cookies om de basisfuncties van onze website te kunnen uitvoeren:

 • Inlog-authenticatie;
 • Taal;
 • Inhoud van winkelwagen;
 • Afrekenvelden voor het uitvoeren van de bestelling;
 • geselecteerd/ingegeven adres;
 • Locatiegegevens van het toestel;
 • gekozen betalingsmethode;
 • een bestelgeschiedenis;
 • een zoekgeschiedenis.

Wij gebruiken ook tools om jouw ervaring op onze website te verbeteren en om je meer mogelijkheden te bieden (“functionele tools”). Hoewel deze niet absoluut noodzakelijk zijn voor de basisfunctionaliteit van de website, kunnen zij voor je als gebruiker een aantal voordelen opleveren, met name wat betreft de gebruiksvriendelijkheid en het aanbieden van extra communicatie-, presentatie- of betalingskanalen.

De rechtsgrondslag voor de functionele instrumenten is – tenzij anders vermeld – jouw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 p. 1 lit. a GDPR. Wat het herroepingsrecht betreft, zie punt 3.1.3: “Trek jouw toestemming in of wijzig jouw selectie”. In het geval dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS of andere derde landen, geldt jouw toestemming in deze gevallen ook uitdrukkelijk voor de desbetreffende gegevensoverdracht (Art. 49 lid 1 p. 1 lit. a GDPR). Voor de daaraan verbonden risico’s, zie punt 6 (“Gegevensoverdracht naar derde landen”).

 1. Braze

Wij gebruiken de Braze Android en iOS SDK van Braze, Inc, 318 West 39th Street, 5th Floor New York, NY 10018, USA (“Braze”) om meldingen en aanbevelingen te doen via e-mail, push-bericht, pop-up-bericht en binnen de app of website (in-app-bericht).

Braze verwerkt de volgende gegevens met name om de verzending van kennisgevingen te controleren en de gebruikersinteractie voor dit doel te analyseren:

 • Afhankelijk van het soort bericht, in het bijzonder: E-mail adres, push-token;
 • Informatie over het gebruik;
 • Campagne-informatie, met name over reeds ontvangen kennisgevingen;
 • Apparaatinformatie, met name het IP-adres, de user agent, het besturingssysteem, de resolutie, de taal en het model van het apparaat.

Bovendien kan Braze ook informatie opslaan in het eindapparaat, met name Cookies.

Meer informatie vind je in het Privacybeleid en de Documentatie van Braze.

Om onze website te verbeteren, gebruiken wij hulpmiddelen voor de statistische verzameling en analyse van algemeen gebruikersgedrag op basis van toegangsgegevens (“analyse-tools”). Wij maken ook gebruik van analytische diensten om het gebruik van onze verschillende marketingkanalen te evalueren.

De rechtsgrondslag voor de analyse-instrumenten is jouw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 p. 1 lit. a GDPR. Wat het herroepingsrecht betreft, zie punt 3.1.3: “Trek jouw toestemming in of wijzig jouw selectie”. In het geval dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS of andere derde landen, geldt jouw uitdrukkelijke toestemming voor de gegevensoverdracht (Art. 49 lid 1 p. 1 lit. a GDPR). Voor de daaraan verbonden risico’s, zie punt 6 (“Gegevensoverdracht naar derde landen”).

 1. Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de webanalysedienst Google Analytics, die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland voor gebruikers uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) en door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (samen “Google”) voor alle andere gebruikers. Wij integreren Google Analytics in onze website met behulp van de Segment tool (zie punt 3.5.1).

Google Analytics maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om onze website te analyseren en te verbeteren op basis van jouw gebruikersgedrag. Google verwerkt de gegevens om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de website-exploitant en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Jouw IP-adres wordt vóór verdere verwerking geanonimiseerd, zodat er geen conclusies over jouw identiteit kunnen worden getrokken.

Met name de volgende gegevens kunnen door Google Analytics worden verwerkt:

 • Geanonimiseerd IP-adres;
 • Referrer URL (eerder bezochte pagina);
 • Bekeken pagina’s (datum, tijd, URL, titel, verblijfsduur);
 • Gedownloade bestanden;
 • Geklikt op links naar andere websites;
 • Indien van toepassing, het bereiken van bepaalde doelstellingen (conversies);
 • Technische informatie: Besturingssysteem; browsertype, -versie en -taal; toesteltype, -merk, -model en -resolutie;
 • Locatie bij benadering (land en stad, indien van toepassing, op basis van een geanonimiseerd IP-adres).

De gegevensverwerking door Google Analytics kan ook plaatsvinden op servers in de VS. Wij hebben met Google een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten voor het gebruik van Google Analytics, alsmede zogenoemde standaardcontractbepalingen voor het geval dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS of andere derde landen.

Je kunt ook meer informatie vinden in het Privacybeleid van Google.

Wij blijven tools gebruiken voor reclamedoeleinden (“Marketing-tools”). Sommige van de toegangsgegevens die bij het gebruik van onze website worden gegenereerd, worden gebruikt voor op interesses gebaseerde reclame. Door deze toegangsgegevens te analyseren en te evalueren, kunnen wij op onze website en op de websites en app’s van andere aanbieders gepersonaliseerde reclame weergeven, d.w.z. reclame die overeenkomt met jouw daadwerkelijke interesses en behoeften.

De rechtsgrondslag voor dergelijke marketing-tools is jouw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig Art. 6, lid 1, p. 1, onder a), van de GDPR. Wat het herroepingsrecht betreft, zie punt 3.1.3: “Trek jouw toestemming in of wijzig jouw selectie”. In het geval dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS of andere derde landen, geldt jouw uitdrukkelijke toestemming voor de gegevensoverdracht (Art. 49 lid 1 p. 1 lit. a GDPR). Voor de daaraan verbonden risico’s, zie punt 6 (“Gegevensoverdracht naar derde landen”).

In het volgende deel willen wij deze technologieën en de daarvoor gebruikte providers nader toelichten. De verzamelde gegevens kunnen met name betrekking hebben op:

 • het IP-adres van het apparaat;
 • het identificatienummer van een cookie;
 • de apparaatidentificatie van mobiele apparaten (apparaat-ID);
 • Referrer URL (eerder bezochte pagina);
 • Bekeken pagina’s (datum, tijd, URL, titel, verblijfsduur);
 • Gedownloade bestanden;
 • Geklikt op links naar andere websites;
 • Indien van toepassing, het bereiken van bepaalde doelstellingen (conversies);
 • Technische informatie: Besturingssysteem; browsertype, -versie en -taal; toesteltype, -merk, -model en -resolutie;
 • Locatie bij benadering (land en stad, indien van toepassing).

De verzamelde gegevens worden echter slechts pseudoniem opgeslagen, zodat geen directe conclusies over personen kunnen worden getrokken.

 1. Facebook-Pixel

Voor marketingdoeleinden maken onze websites gebruik van de “Facebook Pixel”-dienst van het sociale netwerk Facebook, een dienst die voor gebruikers buiten de VS en Canada wordt aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland en voor alle andere gebruikers door Facebook Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS (samen “Facebook”). Wij integreren Facebook Pixel in onze website met behulp van de Segment-tool (zie paragraaf 3.5.1).

Wij gebruiken Facebook-pixels om je geïndividualiseerde reclameboodschappen voor onze producten te tonen op basis van jouw interesses (“retargeting”). Dit omvat ook doelgroep remarketing via Custom Audience. Voor dit doel verwerkt Facebook gegevens die de dienst verzamelt via cookies, web-beacons en vergelijkbare opslagtechnologieën op onze websites.

De in dit kader gegenereerde gegevens kunnen door Facebook voor analyse worden overgebracht naar een server in de VS en daar worden opgeslagen. Voor het geval dat persoonsgegevens naar de VS worden doorgegeven, hebben wij met Facebook zogeheten standaardcontractbepalingen gesloten.

Als je lid bent van Facebook en je Facebook hiervoor toestemming hebt gegeven via de privacy-instellingen van jouw account, kan Facebook de verzamelde informatie over jouw bezoek aan ons koppelen aan jouw lidmaatschapsaccount en deze gebruiken om Facebook-advertenties te richten. De Privacy-instellingen van je Facebook-profiel kun je op elk moment inzien en wijzigen.

Als je geen toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Facebook Pixel, zal Facebook alleen generieke Facebook-advertenties weergeven die niet zijn geselecteerd op basis van de informatie die op deze website over je is verzameld.

Meer informatie hierover vind je in het Privacybeleid van Facebook.

 1. Google Ads Conversion Tracking en Ads Remarketing (voorheen AdWords)

Onze websites maken gebruik van de “Google Ads”-dienst, die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland voor gebruikers uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland en door Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS (samen “Google”) voor alle andere gebruikers. Wij integreren Google Ads in onze website met behulp van het Segment-tool (zie punt 3.5.1).

Met Google Ads worden door ons bepaalde klantacties (zoals klikken op een advertentie, paginaweergaven, downloads) geregistreerd en geanalyseerd met behulp van “Google Ads conversion tracking”. Wij gebruiken “Google Ads Remarketing” om je geïndividualiseerde reclameboodschappen voor onze producten te tonen op partnerwebsites van Google. Beide diensten maken daartoe gebruik van cookies en soortgelijke technologieën.

De in dit verband gegenereerde gegevens kunnen door Google voor analyse worden overgebracht naar een server in de VS en daar worden opgeslagen. Voor het geval dat persoonsgegevens naar de VS worden doorgegeven, hebben wij met Google zogeheten standaardcontractbepalingen gesloten.

Als je een Google-account gebruikt, kan Google jouw browsergeschiedenis voor web en apps      koppelen aan jouw Google-account en informatie van jouw Google-account gebruiken om advertenties te personaliseren, afhankelijk van de instellingen van jouw Google-account. Indien je een dergelijke toewijzing aan jouw Google-account niet wenst, is het noodzakelijk dat je zich bij Google afmeldt voordat je onze website oproept.

Als je geen toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Ads, zal Google alleen algemene advertenties weergeven die niet zijn geselecteerd op basis van de over je op deze website verzamelde informatie. Naast het intrekken van jouw toestemming hebt je ook de mogelijkheid om gepersonaliseerde reclame te deactiveren in de reclame-instellingen van Google.

Je kunt ook meer informatie vinden in de Informatie over gegevensgebruik en het Privacybeleid van Google.

Wij gebruiken ook tools van sociale netwerken die worden gebruikt om in te loggen op de website met bestaande gebruikersaccounts of om berichten en inhoud te delen via deze netwerken (“social media plug-ins”), evenals andere externe media, zoals ingebedde video’s of kaarten.

De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f GDPR, waarbij ons gerechtvaardigd belang is om je meer mogelijkheden te bieden om je op onze website te registreren en om jouw gebruikerservaring te verbeteren door middel van geïntegreerde kaarten.

 1. Inloggen met gebruikersaccounts van sociale netwerken

Onze website biedt je de mogelijkheid om in te loggen met een bestaand gebruikersaccount van de hieronder vermelde sociale netwerken:

 • Facebook log-in: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (voor gebruikers buiten de VS en Canada) of Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS (voor alle andere gebruikers) – Privacybeleid;
 • Google Sign-In voor websites: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (voor gebruikers uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland) of Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (voor alle andere gebruikers) – Privacybeleid;
 • Log in met Apple:  Apple Inc., One Apple Park Way, 95014 Cupertino, California, USA – Privacybeleid.

Zodra je je hebt aangemeld met een van je bestaande gebruikersaccounts, is extra registratie niet meer nodig. Als je de functie wilt gebruiken, wordt je eerst doorverwezen naar het desbetreffende sociale netwerk. Daar word je gevraagd in te loggen met je gebruikersnaam en wachtwoord. Wij nemen geen kennis van deze inloggegevens. De server waarmee een verbinding tot stand wordt gebracht, kan zich in de Verenigde Staten of in andere derde landen bevinden.

Door de overeenkomstige aanmeldknop op onze website te bevestigen, komt het overeenkomstige sociale netwerk te weten dat je je met je gebruikersaccount op onze website hebt aangemeld en koppelt het jouw gebruikersaccount aan je klantenaccount op onze website. Daarnaast zullen de volgende gegevens aan ons worden doorgegeven:

 • Gebruikers-ID (Facebook ID, Google ID of Apple ID);
 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer, indien van toepassing.
 1. Google Maps

Onze website maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps, die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland voor gebruikers uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland en door Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS (samen “Google”) voor alle andere gebruikers.

Om ervoor te zorgen dat het door ons gebruikte Google-materiaal in jouw webbrowser wordt geïntegreerd en weergegeven, moet jouw webbrowser, wanneer je onze website oproept, een verbinding tot stand brengen met een server van Google, die zich eveneens in de VS kan bevinden.

Door de integratie van het kaartmateriaal ontvangt Google van het IP-adres van jouw toestel de informatie dat een pagina van onze website werd opgeroepen. Bovendien, als je de Google Maps-dienst op onze website opent terwijl je bent ingelogd op je Google-profiel, kan Google deze gebeurtenis koppelen aan jouw Google-profiel. Als je niet geassocieerd wilt worden met jouw Google-profiel, moet je uitloggen bij Google voordat je onze site bezoekt. Google slaat jouw gegevens op en gebruikt ze voor reclame, marktonderzoek en de gepersonaliseerde presentatie van Google Maps.

Meer informatie hierover vind je ook in het Privacybeleid van Google en de Extra gebruiksvoorwaarden voor Google Maps.

Wij zijn online aanwezig op sociale netwerken om te communiceren met klanten en geïnteresseerden en hen te informeren over onze producten en diensten.

De gegevens van de gebruikers worden gewoonlijk door de betrokken sociale netwerken verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Op die manier kunnen gebruikersprofielen worden opgesteld op basis van de interesses van de gebruikers. Daartoe worden cookies en andere identificatiemiddelen opgeslagen op de computers van de gebruikers. Op basis van deze gebruikersprofielen worden vervolgens advertenties getoond binnen de sociale netwerken, bijvoorbeeld, maar ook op websites van derden.

In het kader van de werking van onze online-presentaties is het mogelijk dat wij toegang krijgen tot informatie zoals statistieken over het gebruik van onze online-presentaties die door de sociale netwerken worden verstrekt. Deze statistieken zijn geaggregeerd en kunnen met name demografische informatie en gegevens over de interactie met onze online presenties en via deze verspreide berichten en inhoud omvatten. Details en links naar de gegevens van de sociale netwerken waartoe wij als exploitanten van de online presenties, toegang hebben staan in de onderstaande lijst.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f GDPR, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om gebruikers effectief te informeren en met gebruikers te communiceren, of Art. 6 lid 1 p. 1 lit. b GDPR, om in contact te blijven met onze klanten en hen te informeren en om precontractuele maatregelen uit te voeren met toekomstige klanten en geïnteresseerde partijen.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking die door de sociale netwerken op eigen verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd, is te vinden in de informatie over gegevensbescherming van het desbetreffende sociale netwerk. De volgende links geven je ook meer informatie over de respectieve gegevensverwerking en de mogelijkheden om bezwaar te maken.

Wij wijzen erop dat verzoeken om gegevensbescherming het efficiëntst kunnen worden ingediend bij de respectieve aanbieder van het sociale netwerk, aangezien alleen deze aanbieders toegang hebben tot de gegevens en direct passende maatregelen kunnen nemen.

De volgende lijst bevat de sociale netwerken waarop wij online aanwezig zijn:

De door ons verzamelde gegevens worden alleen doorgegeven indien:

 • je conform Art. 6 lid 1 p. 1 lit. a GDPR hiervoor je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven,
 • de openbaarmaking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in de zin van Art 6, lid 1, p 1, onder f), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (GDPR) en er geen reden is om aan te nemen dat je een hoger belang hebt dat bescherming verdient, bij het niet openbaar maken van jouw gegevens,
 • wij wettelijk verplicht zijn om gegevens bekend te maken volgens Art. 6 lid 1 p. 1 lit. c GDPR of
 • dit wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is overeenkomstig Art. 6 lid 1 p. 1 lit. b GDPR voor de verwerking van contractuele relaties met jou of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op jouw verzoek plaatsvinden.

Een deel van de gegevensverwerking kan worden uitgevoerd door onze dienstverleners. Naast de dienstverleners die in dit privacybeleid worden genoemd, kan het met name gaan om datacenters die onze website en databases opslaan, softwareleveranciers, IT-dienstverleners die onze systemen onderhouden, agentschappen, marktonderzoeksbureaus, groepsmaatschappijen en consultancybedrijven. Als wij persoonsgegevens doorgeven aan onze dienstverleners, mogen zij de gegevens alleen gebruiken om hun taken uit te voeren. De dienstverleners werden zorgvuldig door ons geselecteerd en in opdracht gegeven. Zij zijn contractueel gebonden aan onze instructies, hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de rechten van de betrokkenen te beschermen en worden regelmatig door ons gecontroleerd.

Daarnaast kan openbaarmaking plaatsvinden in verband met officiële onderzoeken, gerechtelijke bevelen en juridische procedures indien dit noodzakelijk is voor de gerechtelijke vervolging of handhaving.

Zoals in dit privacybeleid wordt uitgelegd, maken wij gebruik van diensten waarvan de providers gedeeltelijk in zogenaamde derde landen (buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte) gevestigd zijn of daar persoonsgegevens verwerken, d.w.z. landen waarvan het niveau van gegevensbescherming niet overeenstemt met dat van de Europese Unie. Waar dit het geval is en de Europese Commissie voor deze landen geen besluit inzake adequaatheid (Art. 45 GDPR) heeft uitgevaardigd, hebben wij passende voorzorgsmaatregelen genomen om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen voor eventuele gegevensoverdrachten. Daartoe behoren de zogeheten modelcontractbepalingen van de Europese Unie of bindende interne voorschriften inzake gegevensbescherming.

Indien dit niet mogelijk is, baseren wij de doorgifte van gegevens op uitzonderingen van Art. 49 GDPR, met name op jouw uitdrukkelijk gegeven toestemming of de noodzaak van de doorgifte voor de uitvoering van het contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Indien een doorgifte naar een derde land wordt overwogen en er geen besluit is genomen waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard of passende waarborgen zijn geboden, is het mogelijk en bestaat het risico dat autoriteiten in het betrokken derde land (bijv. inlichtingendiensten) toegang krijgen tot de doorgegeven gegevens om deze te verzamelen en te analyseren en dat de afdwingbaarheid van jouw rechten als betrokkene niet kan worden gewaarborgd. Bij het verkrijgen van jouw toestemming via de cookiebanner, wordt je hier ook over geïnformeerd.

In beginsel bewaren wij persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verzameld. Wij wissen de gegevens dan onmiddellijk, tenzij wij de gegevens tot het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijn nog nodig hebben als bewijs voor civielrechtelijke vorderingen of wegens het bestaan van wettelijke bewaarplichten.

Voor bewijsdoeleinden moeten wij contractgegevens bewaren gedurende drie jaar vanaf het einde van het jaar waarin de zakelijke relatie met jou eindigt. Vorderingen verjaren op zijn vroegst op deze datum overeenkomstig de normale wettelijke verjaringstermijn.

Zelfs daarna moeten wij om boekhoudkundige redenen nog steeds een deel van je gegevens opslaan. Wij zijn hiertoe verplicht op grond van wettelijke documentatieverplichtingen, die met name kunnen voortvloeien uit het Duitse handelswetboek, het Duitse belastingwetboek, de Duitse bankwet, de Duitse wet op het witwassen van geld en de Duitse wet op de effectenhandel. De daarin genoemde termijnen voor het bewaren van documenten bedragen twee tot tien jaar.

Onder voorbehoud van de respectieve wettelijke voorschriften, waarvan het bestaan in elk afzonderlijk geval moet worden gecontroleerd, heb je het recht om informatie te ontvangen over jouw persoonsgegevens en om te verzoeken dat jouw persoonsgegevens worden gecorrigeerd of gewist en/of om te verzoeken dat de verwerking wordt beperkt en om jouw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en door machine leesbaar formaat (de zogenaamde gegevensportabiliteit).

Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken op grond van dwingende legitieme belangen (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f GDPR), hebt je het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens onder de wettelijke voorwaarden, waarvan het bestaan in elk afzonderlijk geval moet worden gecontroleerd. Je kunt jouw bezwaar sturen naar de in punt 1 vermelde contactgegevens.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (Art. 77 van de DS-GVO). In Berlijn, onze vestigingsplaats, is de bevoegde toezichthoudende autoriteit: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin.

Je hebt het recht jouw toestemming te allen tijde in te trekken (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. a in samenhang met 7 lid 3 GDPR). Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet langer voortzetten. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.

Voor zover wij jouw gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f GDPR), heb je het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit jouw bijzondere situatie. Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking van gegevens voor direct-marketingdoeleinden, beschik je over een algemeen recht van verzet, dat wij ook zonder opgave van redenen zullen toepassen.

Indien je gebruik wenst te maken van je recht op herroeping of bezwaar, volstaat het een informeel bericht te zenden aan de onder punt 1 vermelde contactgegevens.

Alle verzoeken tot uitoefening van het recht op gegevensbescherming en onze antwoorden daarop zullen voor documentatiedoeleinden worden opgeslagen voor een periode van ten hoogste drie jaar en in individuele gevallen zelfs langer met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. De rechtsgrondslag is Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f GDPR, gebaseerd op ons belang om ons te verdedigen tegen eventuele civiele claims op grond van Art. 82 GDPR, het vermijden van boetes op grond van Art. 83 GDPR en het voldoen aan onze verantwoordingsverplichtingen op grond van Art. 5 lid 2 GDPR.

Van tijd tot tijd kunnen wij dit privacybeleid bijwerken, bijvoorbeeld als wij wijzigingen aanbrengen aan onze website of als de wettelijke of reglementaire vereisten veranderen.

Versie: 1.0 / laatst bijgewerkt: Maart 2022